Karaktär Golovin

I belgiska landslaget var Henri mer respekterad, ett exempel att följa. Det är uppenbart att 90 procent av coachingarbetet utförde Martinez. Thierry är en motivator och förebild, men inte ännu en framgångsrik coach. Den tredje viktiga punkten – Belgien vid…